Miền Bắc

Miền Trung

Chi nhánh quảng ngãi

 • Dịch vụ ăn tại chỗ
 • Dịch vụ mang về
 • Dịch vụ giao tận nơi

Chi nhánh phú yên

 • Dịch vụ ăn tại chỗ
 • Dịch vụ mang về
 • Dịch vụ giao tận nơi

Chi nhánh bình định

 • Dịch vụ ăn tại chỗ
 • Dịch vụ mang về
 • Dịch vụ giao tận nơi

Tây nguyên

Chi nhánh gia lai

 • Dịch vụ ăn tại chỗ
 • Dịch vụ mang về
 • Dịch vụ giao tận nơi

Chi nhánh kom tum

 • Dịch vụ ăn tại chỗ
 • Dịch vụ mang về
 • Dịch vụ giao tận nơi

Miền nam