2

Đăng ký nhượng quyền Mì cay KITACHI

Địa chỉ: 269 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi. Hotline: 0868 131 176
Email: [email protected]

8. Anh/Chị biết đến thông tin Nhượng Quyền Kitachi qua kênh nào và tại sao anh/chị muốn đăng ký nhượng quyền ? * Báo chíWebsiteFacebookBạn bè giới thiệuKhác

10. Anh/Chị sở hữu hay sẽ thuê địa điểm trên? *Sở hữuThuê

13. Tài chính để dành cho việc đầu tư nhượng quyền mà Anh/Chị có thể có là bao nhiêu? *
Vui lòng cho chúng tôi biết khoản tài chính tối đa mà Anh/Chị có thể dành cho việc đầu tư: 500.000.0001.000.000.0001.500.000.0002.000.000.000