Cơm trộn Hàn Quốc

40,000

  • Cơm trắng.
  • Trứng gà.
  • Kim chi.
  • ajhdakj
  • sdjajksdh